Speedgate

Update 28-08-2012 - de brief die wij ontvingen van DBS met het antwoord en een samenvatting van het gesprek staat hier ter inzage voor alle bewoners: brief van DBS


Update 24-08-2012 - vandaag heeft het gesprek met DBS plaatsgevonden.

Namens het bestuur van de VVE waren Rob Kuiper en Joost Moonen aanwezig, alsmede Charlotte van Zijl, als vervanger van Albert Biesterveld. Namens DBS Logipark was Henny Leeuwenkamp aanwezig. 

DBS erkent dat de storingsfrequentie te hoog is de laatste tijd. In 2010 waren er minder problemen en in 2011 is er slechts één storing gemeld bij DBS. De laatste twee maanden zijn er meer storingen gemeld. Na een gesprek van ruim een uur, zijn we ook beneden ter plaatse bij de speedgate geweest. Er was wederom een storing, de uitrijdpoort bleef "pendelen" (open- en dichtgaan). Na veel onderzoek, bleek dit veroorzaakt te worden door een detectielusversterker. Binnenkort zal DBS een speciaal technisch team sturen om onze speedgate helemaal na te lopen, dit wordt dan gecombineerd met de onderhoudsbeurt die eigenlijk voor oktober stond gepland. DBS gaat de kosten intern bespreken en zal dan terugkomen met een standpunt rchting de VVE.  

Tevens is de werking van de speedgate en de beveiligingen nogmaals goed aan ons uitgelegd. De huidge software gaat na een storing vanzelf weer herstarten. Maar dit doet het programma slechts drie keer. Als er drie maal na elkaar een storing is ontstaan, dan blijft de speedgate op storing staan. Als er door het rode licht wordt gereden of gelopen, dan telt dit als één storing. Als dat drie keer achtereenvolgend gebeurt, dan zal de speedgate dus op storing blijven staan. Dit is bewust zo gemaakt ter beveiliging tegen ongevallen (zoals beknelling).

Storing kan worden veroorzaakt door met meerdere auto's in- of uit te rijden, zonder de speedgate eerst te laten sluiten en openen tussen de auto's. En dit kan ook worden veroorzaakt door, als het licht op rood staat, en de speedgate nog niet helemaal open staat of net begint met sluiten, even snel er doorheen te glippen met de fiets of lopend. Hierdoor zal de beveiliging in werking treden, om letsel en schade te voorkomen. Als dit drie keer is gebeurd, dan blijft de speedgate in storing staan.

Een reset met de sleutel zal dan ook niet meer helpen. Dit is zo ontworpen in verband met uw veilgheid en dit is dus een juiste werking en eigenlijk géén "storing". 

We vragen alle bewoners en hun bezoekers om hiermee rekening te houden. Een correct gebruik van de installatie zal veel ergernis kunnen voorkomen. Dit hebben we zelf in de hand door slechts één auto tegelijk door te poort te rijden en te wachten tot het licht groen is (zoals ook op het bord is aangegeven).

De eerste kan er door heen glippen, de tweede ook nog, maar na de derde storing staan uw medebewoners voor een hek dat niet meer open gaat ...


Update 22-08-2012 - vanmorgen vroeg is de speedgate hersteld door DBS.

Het bestuur van de VVE gaat op korte termijn nog een bespreking hebben met een vertegenwoordiger van DBS Logipark, omdat we van mening zijn dat we te vaak last hebben van storingen en dat deze onvoldoende deugelijk hersteld worden. We zullen ook de reparatiekosten en voorrijdkosten ter discussie stellen, omdat wij van mening zijn dat we niet meerdere storingsbezoeken willen betalen om één defect afdoende te verhelpen.


Update 21-08-2012 - vandaag is door de monteur van DBS vastgesteld dat het veiligheidsrelais defect is. Vorige week is geconstateerd dat een van de sensorrubbers vervangen moest worden. Beide onderdelen moeten uit het centrale magazijn komen. De reparatie zal zo spoedig mogelijk worden uitgevoerd. Tot die tijd zal de uitrijdpoort open blijven.


Er zijn nog steeds problemen met de speedgate. De firma DBS (leverancier) is de afgelopen weken reeds zeven maal ter plaatse geweest om de storing te verhelpen. Ze hebben een aantal reparaties verricht, maar hebben de werkelijke oorzaak nog niet echt kunnen vinden blijkbaar.

Vandaag 21 augustus is DBS weer ingeschakeld, via het storingsnummer van Van der Linden: 0320-227344 (u kunt dat zelf ook gebruiken om storingen te melden).

We geven er de hoogste prioriteit aan om de storing zo snel mogelijk verholpen te krijgen, zodat de speedgate weer betrouwbaar gaat functioneren.

Een aantal maal zijn al de rubbers vervangen, waarin sensoren zitten voor de veiligheid. Deze zorgen ervoor dat mensen en voertuigen niet bekneld kunnen komen te zitten, als de speedgate opent of sluit. Deze beveiliging mogen we niet laten verwijderen of omzeilen, dit is een eis voor veilige werking. Deze rubbers bevinden zich aan de zijkant en onderkant van de speedgate. 

Met name deze beveiliging en het besturingsprogramma zijn vaak de oorzaak van "storingen". Ook onjuist gebruik (door de poort lopen of rijden wanneer deze nog aan het openenen of sluiten is) en ruw omgaan met de speedgate (forceren) zorgt er in sommige gevallen voor dat de speedgate op "storing" springt. Ook dit is een ingebouwde beveiliging, om letsel bij personen of schade aan voertuigen te voorkomen.

Het besturingsprogramma is met name in het begin reeds aangepast om minder gevoelig te zijn. Maar correct gebruik is iets waar we met zijn allen invloed op hebben. Deze keer is er echt iets stuk, maar in een aanzienlijk aantal gevallen van "storing" was er niks defect, maar was de storing te wijten aan verkeerd gebruik. Als een bewoner vóór u dat veroorzaakt en de speedgate niet reset, maar gewoon doorloopt of doorrijdt, dan zit de volgende bewoner met een speedgate die op "storing" staat ...