Ontwerpbestemmingsplan uitbreiding Batavia Stad

Het college van Lelystad heeft op dinsdag 30 oktober 2012 een ontwerpbestemmingsplan Batavia Stad fase 3 in procedure gebracht. Dit bestemmingsplan maakt de uitbreiding van Batavia Stad met in totaal 8.203 vierkante meter bebouwing mogelijk.

Nieuwe arbeidsplaatsen

Batavia Stad wil vanaf 2013 starten met de voorbereidende werkzaamheden van de uitbreiding. De realisatie van uitbreiding valt binnen de in 1999 afgesloten overeenkomst tussen de gemeente Lelystad en ontwikkelaar Stable International. De uitbreiding zal in drie subfasen worden ontwikkeld. Het gaat in totaal bij de gehele uitbreiding om ongeveer 43 outlet stores en aanvullende horeca. De eerste subfase met ongeveer 11 outlet stores hoopt Batavia Stad in het najaar van 2013 te openen. De totale uitbreiding levert circa  250 nieuwe arbeidsplaatsen op en de  verwachting is dat de totale uitbreiding jaarlijks circa 125.000 extra bezoekers zal weten te trekken. Daar wordt in het bestemmingsplan rekening mee gehouden.

Groeimogelijkheden

Wethouder ruimtelijke ordening Ruud Luchtenveld is blij met de voorgenomen uitbreiding: “In deze zware economische tijden is het goed om te zien dat Batavia Stad zich blijft ontwikkelen en dat er nog altijd een groeimogelijkheid in zit. Dat is goed voor Lelystad, denk aan de extra banen die de uitbreiding oplevert en voor de verdere ontwikkeling van het kustgebied in het bijzonder.”

Ter inzage

Het ontwerpbestemmingsplan ligt met ingang van donderdag 8 november tot en met woensdag 19 december 2012 ter inzage bij de receptie van het stadhuis.

Batavia Stad

Bron: www.lelystad.nl